ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

แนวข้อสอบผู้ช่วยนักวิจัย สธ โรงพยาบาล สสจ สธ รพ

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบผู้ช่วยนักวิจัย  สธ โรงพยาบาล สสจ สธ รพ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 แนวข้อสอบทางด้านการวิจัย 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 8 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 9 แนวข้อสอบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สรุป+เฉลย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด ราคาแนวข้อสอบ 1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf 2 แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท ส่ง ems 3 ชุดติว+DVD ราคา 2500 บาท  ส่ง ems การสั่งชื้อ 1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 985–2–20625–7 2. ธนารคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 402–6–54466–2 3. ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 242–2–10432–6 4.ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 521–4–26864–0
โพสต์ล่าสุด

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สสจ สธ รพ

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข  สสจ สธ รพ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ 7 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 8 สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 9 แนวข้อสอบเฉพาะทางสาธารณะสุข 10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 11 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข 12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  สรุป+เฉลย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด ราคาแนวข้อสอบ 1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf 2 แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท ส่ง ems 3 ชุดติว+DVD ราคา 2500 บาท  ส่ง ems การสั่งชื้อ 1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 985–2–20625–7 2. ธนารคารไทยพาณิช

แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สสจ สธ โรงพยาบาล

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สสจ สธ โรงพยาบาล  1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา 8 หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา 9 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร 10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  สรุป+เฉลย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด ราคาแนวข้อสอบ 1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf 2 แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท ส่ง ems 3 ชุดติว+DVD ราคา 2500 บาท  ส่ง ems การสั่งชื้อ 1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 985–2–20625–7 2. ธนารคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 402–6–54466–2 3. ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 242–2–10432–6 4.ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 521–4–26864–0 บัญชีชื่อ พช

แนวข้อสอบนักจิตวิทยา โรงพยาบาล (สสจ) สธ

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบนักจิตวิทยา โรงพยาบาล (สสจ) สธ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 จิตวิทยาการแนะแนว 7 แนวข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนว 8 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา 9 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 10 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test 11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น 12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานโรงพยาบาล MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  สรุป+เฉลย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด ราคาแนวข้อสอบ 1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf 2 แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท ส่ง ems 3 ชุดติว+DVD ราคา 2500 บาท  ส่ง ems การสั่งชื้อ 1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 985–2–20625–7 2. ธนารคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 402–6–54466–2 3. ธนาค

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ) สธ

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ) สธ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 7 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 8 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล 9 แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชุด 1 10 แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชุด 2 11 แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ชุด 3 12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานโรงพยาบาล MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   สรุป+เฉลย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด ราคาแนวข้อสอบ 1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf 2 แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท ส่ง ems 3 ชุดติว+DVD ราคา 2500 บาท  ส่ง ems การสั่งชื้อ 1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 985–2–20625–7 2. ธนารคารไทยพาณิชย

แนวข้อสอบนักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาล (สสจ) สธ

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบนักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาล (สสจ) สธ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภายวิภาคและสรีรวิทยา 8 สรีระของการออกกำลังกาย 9 กิจกรรมนันทนาการ 10 แนวข้อสอบเรื่องนันทนาการ 11 ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด (ถาม - ตอบ) 12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สรุป+เฉลย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด ราคาแนวข้อสอบ 1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf 2 แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท ส่ง ems 3 ชุดติว+DVD ราคา 2500 บาท  ส่ง ems การสั่งชื้อ 1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 985–2–20625–7 2. ธนารคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 402–6–

แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สธ สสจ รพ

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สธ สสจ รพ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุด 3 4 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 5 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6 การประมาณราคา 7 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง 8 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 9 ระบบไฟฟ้ากำลัง Power System 10 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล 11 ระบบการทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ MP3 - P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2  สรุป+เฉลย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด ราคาแนวข้อสอบ 1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf 2 แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท ส่ง ems 3 ชุดติว+DVD ราคา 2500 บาท  ส่ง ems การสั่งชื้อ 1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 985–2–20625–7 2. ธนารคารไทยพาณิชย์ ออมทรั