ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

แนวข้อสอบพลขับ กองทัพอากาศ

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบพลขับ กองทัพอากาศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป 7 เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 8 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 9 วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย 10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3- ภาษาอังกฤษ  สรุป+เฉลย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด ราคาแนวข้อสอบ 1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf 2 แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท ส่ง ems 3 ชุดติว+DVD ราคา 2500 บาท  ส่ง ems การสั่งชื้อ 1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 985–2–20625–7 2. ธนารคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 402–6–54466–2 3. ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 242–2–10432–6 4.ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 521–4–26864–0 บัญชีชื่อ พ
โพสต์ล่าสุด

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  2 แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข 3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล 4 แนวข้อสอบภาษาไทย   5 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 6 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 7 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543และแก้ไขเพิ่มเติม 8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม 9 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 11 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง 12 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา MP3-P064 -  สรุประเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  สรุป+เฉลย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด ราคาแนวข้อสอบ 1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf 2 แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บา

แนวข้อสอบนักปฏิบัติการเผยแพร่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบนักปฏิบัติการเผยแพร่  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 4 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  5 กฎกระทรวง การดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ 6 ประกาศมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 7 ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไป 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 9 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 10 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณพ.ศ.2526แก้ไข 2548 11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 12 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร 13 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ 14 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ

แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ(ด้านระหว่างประเทศ) กรมเจ้าท่า

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ(ด้านระหว่างประเทศ)  กรมเจ้าท่า 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า 3 ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5ข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation 7 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 8 อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล 9 การจัดระบบและรูปแบบการขนส่ง 10 ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ 11 แนวข้อสอบความรุ้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ อัตนัย 12 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3 -P050  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  สรุป+เฉลย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด ราคาแนวข้อสอบ 1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf 2 แบบหนังสือ+

แนวข้อสอบนักจัดการทั่วไป กรมสรรพากร

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบนักจัดการทั่วไป กรมสรรพากร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 5 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุด 1 8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 9 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 11 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 12 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานทั่วไป MP3-P001-ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร สรุป+เฉลย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด ราคาแนวข้อสอบ 1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf 2 แบบหนังสือ+MP3 ราคา

แนวข้อสอบช่างซ่อมบำรุง บริษัท โปทีมบิลเดอร์ จำกัด

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบช่างซ่อมบำรุง บริษัท โปทีมบิลเดอร์ จำกัด 1 ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล 4 ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องจักรกล   5 แนวข้อสอบงานเครื่องมือกลเบื้องต้น 6 ความปลอดภัยในการทำงาน 7 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test  8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P067 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   สรุป+เฉลย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด ราคาแนวข้อสอบ 1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf 2 แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท ส่ง ems 3 ชุดติว+DVD ราคา 2500 บาท  ส่ง ems การสั่งชื้อ 1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 985–2–20625–7 2. ธนารคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 402–6–54466–2 3. ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 242–2–10432–6 4.ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 521–4

แนวข้อสอบนักชีววิทยารังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

  บทนำ แนวข้อสอบ หนังสือสอบ www.pdfsob.com รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์ รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ  ข้อสอบราชการ รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้ เนื้อหา+รูป แนวข้อสอบนักชีววิทยารังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 4 แนวข้อสอบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยเครื่องกำเนิกรังสี 5 กฏกระทรวง การดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พลังงานปรมณู 6 ประกาศมาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 7 ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไป 8 ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต 9 แนวข้อสอบเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ 11 เครื่องวัดรังสีและการเลือกใช้ 12 ถาม-ตอบ หลักความปลอดภัยในการทำงาน 13แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุด 1 14แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุด 2 15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  สรุป+เฉลย พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด ราคาแนวข้อสอบ 1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf 2 แบ