ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวข้อสอบพนักงานบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

บทนำ
แนวข้อสอบ หนังสือสอบ
www.pdfsob.com

รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์
รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ ข้อสอบราชการ
รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้
เนื้อหา+รูป

แนวข้อสอบพนักงานบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ 
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 
3 แนวขอ้สอบภาษาไทย 
4 แนวขอ้สอบภาษาองักฤษ 
5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
6 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
7 แนวขอ้สอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบนั-การเมือง-เศรษฐกิจและสังคม-ชุดที่-1 
8 การพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผรู้ับบริการ 
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ 
10 แนวขอ้สอบเรื่องการบริการ 
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


สรุป+เฉลย
พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ
รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด


ราคาแนวข้อสอบ

1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf
2 แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท ส่ง ems
3 ชุดติว+DVD ราคา 2500 บาท  ส่ง ems


การสั่งชื้อ

1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 985–2–20625–7
2. ธนารคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 402–6–54466–2
3. ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 242–2–10432–6
4.ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 521–4–26864–0

บัญชีชื่อ พชรคุณ จูมศิลป์

สั่งซื้อแนวข้อสอบ แจ้งโอนที่

โทร : 087–0708815
Line:naszaza

แนวข้อสอบราชการ ขอขอบพระคุณลุกค้าทุกท่านครับ

รีวิวผลงานลูกค้าครับ
ข้อสอบราชการ

ความคิดเห็น