ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวข้อสอบปลัดกระทรวงกลาโหม

บทนำ
แนวข้อสอบ หนังสือสอบ
www.pdfsob.com

รายละเอียด แนวข้อสอบราชการ สรุปข้อสอบออนไลน์
รวบข้อสอบหน่วยงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ ข้อสอบราชการ
รายละเอียดแนวข้อสอบ ประกอบด้วยดังนี้
เนื้อหา+รูป

แนวข้อสอบปลัดกระทรวงกลาโหม
1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2555
5 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2558
7 พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552
9 พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย
10 พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552
11 พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552
12 พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552
13 พรฏ กองทัพ เรือ กองทัพ ไทย กระทรวง กลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒
14การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม


สรุป+เฉลย
พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ
รวบข้อสอบที่ออกบ่อย ใหม่ล่าสุด


ราคาแนวข้อสอบ

1 แบบไฟล์ PDF ราคาเพียง 399 บาท ส่ง pdf
2 แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท ส่ง ems
3 ชุดติว+DVD ราคา 2500 บาท  ส่ง ems


การสั่งชื้อ

1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 985–2–20625–7
2. ธนารคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 402–6–54466–2
3. ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 242–2–10432–6
4.ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 521–4–26864–0

บัญชีชื่อ พชรคุณ จูมศิลป์

สั่งซื้อแนวข้อสอบ แจ้งโอนที่

โทร : 087–0708815
Line:naszaza

แนวข้อสอบราชการ ขอขอบพระคุณลุกค้าทุกท่านครับ

รีวิวผลงานลูกค้าครับ
ข้อสอบราชการ

ความคิดเห็น